Mahnitese: Poliicja ushqen me gji foshnjën qe po qannte per qumësht (FOTO)

Ishte ro,je në spit,alin pedi,atrik “Sor Maria Ludovica” të Buenos Aires kur ka parë një grua, të sap,oarr,estuar, me djalin gjashtëmuajsh që qa,nte shumë dhe të paushqyer.

Celeste Ayala, pol,ice, ka marrë në krahë të voglin dhe e ka ushqyer me gji në korridorin e spit,alit. Fotografia e saj tani po bën xhiro nëpër botë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.